4 września 2021 Udostępnij

Jakie są niektóre z najczęstszych obrażeń spowodowanych zaniedbaniem medycznym?

Wszyscy mamy nadzieję, że kiedy będziemy musieli udać się do szpitala, otrzymamy najlepszą możliwą opiekę. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Według najnowszego raportu rocznego NHS Resolution obejmującego lata 2019-20, liczba nowych roszczeń klinicznych i zgłoszonych incydentów wzrosła do 11 682. Roczny koszt szkód wynikających z działalności klinicznej w tym samym okresie wyniósł 8,3 mld funtów, choć był to spadek z 8,8 mld funtów w latach 2018-19.

Zaniedbania medyczne mogą wystąpić na wiele sposobów, więc ważne jest, abyś zrozumiał, w jaki sposób mogą wystąpić obrażenia, jakie mogą być i jak często się zdarzają.

Przyczyny zaniedbań medycznych

Potrzeba wiele szkoleń, aby zostać pracownikiem medycznym, ale podobnie jak reszta z nas, opiekunowie nie są odporni na popełnianie błędów. Problem polega na tym, że błędy w takim otoczeniu są bardziej prawdopodobne, aby mieć długotrwałe i potencjalnie zmieniające życie reperkusje dla pacjentów.

Do najczęstszych obszarów, w których dochodzi do zaniedbań medycznych należą:

  • Błędy lekowe
  • Błędy anestezjologiczne
  • Nietrafione lub opóźnione diagnozy
  • Możliwe do uniknięcia opóźnienia w leczeniu
  • Brak monitorowania lub leczenia uzupełniającego
  • Techniczne błędy medyczne

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, istnieje wiele innych niedociągnięć, które potencjalnie mogą prowadzić do zaniedbań medycznych. Kwestie komunikacyjne, nieodpowiedni przekaz informacji i niski poziom personelu to inne przykłady problemów, które mogą wchodzić w grę, gdy dochodzi do zaniedbań medycznych.

Jakiego rodzaju obrażenia mogą wystąpić?

Ostatnią rzeczą, jakiej oczekujesz, kiedy udajesz się na leczenie, jest odniesienie kolejnego urazu lub choroby, ale takie rzeczy, niestety, się zdarzają.

Jeśli jesteś ofiarą zaniedbania medycznego, niektóre z najczęstszych problemów, z którymi możesz się spotkać to:

  • Zakażenia - Mogą one być spowodowane skażeniem lub problemami ze sterylizacją w placówce medycznej.
  • Przedawkowanie - Szpitale muszą upewnić się, że podają właściwą ilość leków, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do negatywnej reakcji.
  • Nacięcia w niewłaściwym miejscu lub u niewłaściwego pacjenta - pomyłki w dokumentacji lub przepływach pracy mogą spowodować, że ludzie otrzymają niepotrzebne lub niewłaściwe leczenie.
  • Śmierć - w najpoważniejszych przypadkach, błąd w operacji lub przepisaniu leków, lub wadliwe działanie urządzenia może spowodować utratę życia.

Jak często zdarzają się zaniedbania medyczne?

Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Uniwersytet w Manchesterze, co najmniej jeden na 20 pacjentów jest dotknięty możliwą do uniknięcia szkodą pacjenta w środowisku medycznym.

Co więcej, około 12% możliwych do uniknięcia szkód u pacjentów skutkuje trwałym kalectwem lub śmiercią i jest w większości przypadków związanych z incydentami lekowymi, postępowaniem terapeutycznym i inwazyjnymi procedurami klinicznymi.

Karolina Górska

Redakcja mmozin.pl