30 listopada 2022 Udostępnij

Co uczelnie mogą zaoferować studentom w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego w okresie zimowym?

Według organizacji Mind, zajmującej się zdrowiem psychicznym w Anglii i Walii, 1 na 5 uczniów ma zdiagnozowane problemy ze zdrowiem psychicznym. Objawia się to na wiele różnych sposobów i może być wiele różnych powodów, dla których problemy te wychodzą na światło dzienne. Wyjazd na studia często powoduje ogromne zmiany w życiu studentów, wywołując niepewność, dodatkowy stres i wiele innych emocji, co może być szczególnie spotęgowane przez fakt, że wielu studentów po raz pierwszy wyjeżdża na studia zimą.

Większość z nas ma doświadczenie, że zimne, ciemne i szare dni zimy mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego, dlatego szczególnie ważne jest, by uczelnie pomagały swoim studentom w zachowaniu zdrowia psychicznego w okresie zimowym. Nie oznacza to jednak, że uczelnie nie powinny koncentrować się na tym zagadnieniu przez resztę roku, ale w miesiącach zimowych należy podjąć dodatkowe wysiłki, by umożliwić studentom zarówno skuteczne zaaklimatyzowanie się, jak i pomyślny rozwój podczas pobytu na uczelni.

Jeśli chodzi o rolę, jaką uczelnie mogą odegrać w zapewnianiu studentom wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, można zrobić bardzo wiele. Uczelnie są nie tylko formalnymi instytucjami edukacyjnymi, ale także odgrywają kluczową rolę w tworzeniu niezależnych jednostek, z których wiele po raz pierwszy odrywa się od rodziny, przeżywa nowe doświadczenia i pomaga na wiele sposobów kształtować swoją przyszłość.

Komunikacja, efektywność i niezawodność

Ważne jest, aby uczelnie rozumiały, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na studentów i ich zdrowie psychiczne. Dodatkowy stres i presja wywierana na studentów może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Komunikacja była szczególnie ważna w czasie pandemii, a uczelnie, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie dobrej komunikacji ze studentami, skutecznego i niezawodnego zachowania, mogą zwiększyć niepokój wśród studentów.

Ważne jest, by studenci mieli jasność, czego się od nich oczekuje - a także czego mogą oczekiwać od uczelni - oraz by uczelnia spełniała te oczekiwania.

Pomoc w radzeniu sobie z problemami

Wielu studentów, wybierając się na studia, napotyka na te same problemy. Problemy te mogą przerodzić się w problemy ze zdrowiem psychicznym, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie rozwiązane. Innym sposobem, w jaki uczelnie mogą pomóc swoim studentom zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak obniżony nastrój i niepokój, jest pomaganie im w unikaniu tych problemów w pierwszej kolejności. Na przykład, udzielanie studentom porad i wsparcia w zakresie dbania o finanse może pomóc im uniknąć problemów finansowych, które często prowadzą do problemów ze zdrowiem psychicznym.

Zachęcanie do nawiązywania relacji rówieśniczych i udzielania wsparcia

Wsparcie nie musi koniecznie pochodzić z samej instytucji. Często studenci wspierają się nawzajem w trudnych chwilach, a uczelnie powinny robić wszystko, co w ich mocy, by zachęcać do nawiązywania relacji rówieśniczych i przyjaźni. Uczelnie powinny promować politykę antyprzemocową, zapewniać bezpieczne przestrzenie, promować pracę zespołową, życzliwość i ogólnie tworzyć pozytywne, wspierające środowisko.

Programy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Programy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, takie jak telefony zaufania i doradcy, powinny być dostępne dla wszystkich uczniów. Kluczowe jest, by każdy student miał dostęp do tych usług i wszyscy powinni być świadomi, co jest dostępne i jak uzyskać taką pomoc. Uczelnie powinny zachęcać swoich studentów do korzystania z tych usług i promować je w jak największym stopniu.

Ponadto uczelnie mogą zapewnić swoim studentom usługi wsparcia pozaszkolnego, które są niezwykle korzystne dla studentów pragnących oddalić się od życia w kampusie. Dla mnie, jako byłego studenta, świadomość, że poza kampusem uniwersyteckim istnieje służba zdrowia, do której mogę się udać po pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, była niezwykle pocieszająca. Helping Hands Home Care, która zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, twierdzi, że "zdiagnozowanie choroby psychicznej może zmienić życie, ale nie musi oznaczać utraty niezależności".

Czerwone flagi

Coraz częściej uczelnie są w stanie wyszukać wzorce zachowań i czerwone flagi w zachowaniu studentów, które są oznakami tego, że student zmaga się ze swoim zdrowiem psychicznym. Oznaki takie jak spadek zaangażowania, wycofanie się z życia studenckiego lub zmiany w nastawieniu mogą być sygnałami, że student ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Znaki te mogą być zauważone przez wychowawców i opiekunów, innych uczniów lub środki techniczne, co pozwala na wcześniejsze rozwiązanie potencjalnych problemów.

Kwestia zdrowia psychicznego uczniów powinna być kluczowa dla każdej decyzji podejmowanej w instytucji edukacyjnej. Uczelnie mają obowiązek wspierać swoich uczniów, jak tylko mogą, zwłaszcza w okresie zimowym, stwarzając im jak najlepsze warunki do efektywnego uczenia się i opuszczania instytucji przez osoby zdrowe psychicznie i wszechstronnie wykształcone.

Robert Chmielowski

Redakcja mmozin.pl