12 września 2023 Udostępnij

Potęga doradztwa dla par: Wzmacnianie relacji na jednej sesji

Poradnictwo dla par, znane również jako terapia związków lub poradnictwo małżeńskie, jest rodzajem psychoterapii, która ma na celu pomóc parom zidentyfikować i rozwiązać konflikty, poprawić komunikację i wzmocnić ich więź emocjonalną. To podejście terapeutyczne może być korzystne dla par doświadczających różnych wyzwań, od drobnych nieporozumień po bardziej znaczące kwestie, które zagrażają stabilności ich związku. W tym obszernym wpisie na blogu omówimy korzyści płynące z terapii par, omówimy różne podejścia i techniki terapeutyczne oraz udzielimy praktycznych porad dotyczących poruszania się po tym procesie.

Korzyści i statystyki: Wpływ terapii dla par

Wszyscy doświadczamy typowych problemów w naszych związkach, takich jak problemy z komunikacją, nieporozumienia dotyczące wartości i stylu życia, wyzwania finansowe lub rodzicielskie, a nawet niewierność. W wielu przypadkach poradnictwo dla par może pomóc w rozwiązaniu tych problemów, aby poprawić ogólną satysfakcję w związku. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej (AAMFT), terapia par została naukowo udowodniona jako wysoce skuteczna w pomaganiu parom w poprawie ich funkcjonowania w związku i ogólnej satysfakcji z siebie nawzajem.

Badania pokazują również, że terapia może być skuteczna nawet w przypadku par stojących przed poważniejszymi wyzwaniami, takimi jak niewierność lub przemoc domowa. Wykazano, że terapia dla par przynosi liczne korzyści osobom, które w niej uczestniczą, w tym

 1. Poprawa umiejętności komunikacyjnych
 2. Zwiększone umiejętności rozwiązywania problemów
 3. Zwiększona intymność emocjonalna i więź
 4. Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań każdego z partnerów
 5. Silniejszy, zdrowszy i bardziej satysfakcjonujący związek.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association), terapia par ma wskaźnik sukcesu na poziomie około 70%, jeśli chodzi o poprawę satysfakcji ze związku i ogólnego funkcjonowania. Statystyki te pokazują potencjalny wpływ terapii par na zdrowie i szczęście w związku.

Powszechne podejścia terapeutyczne stosowane w poradnictwie dla par

Poradnictwo dla par wykorzystuje różnorodne podejścia terapeutyczne, aby pomóc partnerom w rozwiązywaniu konfliktów, poprawie komunikacji i budowaniu silniejszego związku. Podejścia te mogą obejmować terapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię lub terapię systemów rodzinnych.

 1. Terapia poznawczo-behawioralna: Podejście to koncentruje się na pomocy parom w identyfikacji problematycznych wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do konfliktów w związku. Dzięki temu procesowi partnerzy mogą opracować nowe, zdrowsze sposoby komunikowania się i interakcji ze sobą.
 2. Terapia skoncentrowana na emocjach: EFT koncentruje się na pomaganiu parom w identyfikowaniu i radzeniu sobie z ich podstawowymi potrzebami przywiązania i emocjami, wspierając głębszą więź emocjonalną i większe bezpieczeństwo w związku.
 3. Metoda Gottmana: Opracowana przez dr Johna i Julie Gottman, metoda ta opiera się na dziesięcioleciach badań nad tym, co sprawia, że związki są udane. Metoda Gottmana ma na celu pomóc parom zbudować silne fundamenty przyjaźni, skutecznie zarządzać konfliktami i tworzyć wspólne znaczenie w ich życiu.
 4. Terapia psychodynamiczna: Podejście to bada, w jaki sposób nieświadome czynniki, przeszłe doświadczenia i nierozwiązane konflikty mogą przyczyniać się do obecnych trudności w związku. Uzyskując wgląd w te podstawowe kwestie, pary mogą pracować nad zdrowszymi wzorcami relacji.

Istnieje wiele innych podejść terapeutycznych, które mogą być stosowane w poradnictwie dla par, w tym teoria systemów, terapia narracyjna, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Każde podejście jest dostosowane do indywidualnych potrzeb pary.

Popularne techniki w poradnictwie dla par

Jedną z szeroko stosowanych technik w poradnictwie dla par jest [nazwa techniki], która koncentruje się na poprawie komunikacji między partnerami. Metoda ta zachęca do aktywnego słuchania, empatii i asertywności, pomagając parom angażować się w bardziej otwarte i szczere rozmowy.

Na przykład, terapeuta może poprowadzić parę przez ustrukturyzowaną rozmowę, zachęcając każdego z partnerów do uważnego słuchania perspektywy drugiej osoby i empatycznego reagowania. Ćwicząc te umiejętności podczas terapii, pary mogą nauczyć się skuteczniej komunikować w codziennym życiu, co prowadzi do większego zrozumienia i silniejszej więzi emocjonalnej.

Powszechne wyzwania w związku i rola terapii

Jak już wspomnieliśmy, terapia par może pomóc w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, z którymi partnerzy mogą mieć do czynienia w swoich związkach, w tym z problemami komunikacyjnymi, kwestiami finansowymi, decyzjami rodzicielskimi i niewiernością. Jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne, poradnictwo dla par może pomóc partnerom nauczyć się lepszych sposobów komunikowania się i wzajemnych relacji. Może to obejmować rozwijanie umiejętności takich jak aktywne słuchanie lub empatia. Pary mogą również skorzystać z nauki technik skutecznego zarządzania konfliktem bez uciekania się do agresji lub gry na zwłokę.

Pary mogą szukać porady z różnych powodów, w tym:

 • trudności w komunikacji
 • Problemy z zaufaniem lub niewierność
 • Problemy z rozwiązywaniem konfliktów
 • Intymność lub problemy seksualne
 • Nieporozumienia związane z rodzicielstwem

W ramach poradnictwa dla par terapeuta pomaga partnerom zidentyfikować i rozwiązać podstawowe kwestie przyczyniające się do tych wyzwań, zapewniając wskazówki i wsparcie w pracy nad zdrowszymi wzorcami relacji.

Czego można oczekiwać od sesji terapeutycznej dla par?

Podczas typowej sesji doradztwa dla par terapeuta tworzy bezpieczne i wspierające środowisko, w którym oboje partnerzy mogą otwarcie omawiać swoje myśli, uczucia i obawy. Rolą terapeuty jest ułatwienie komunikacji, zapewnienie wskazówek i informacji zwrotnych oraz pomoc parze w rozwijaniu nowych umiejętności i strategii radzenia sobie z wyzwaniami w związku.

Terapeuci specjalizujący się w doradztwie dla par posiadają unikalną wiedzę na temat dynamiki romantycznych związków i są przeszkoleni, aby pozostać neutralnymi i bezstronnymi, zapewniając, że oboje partnerzy czują się wysłuchani i zrozumiani.

Strategie i techniki poprawy relacji w domu

Oprócz pracy wykonywanej podczas sesji terapeutycznych, pary mogą odnieść korzyści z ćwiczenia nowych umiejętności i technik w domu. Niektóre strategie poprawy komunikacji, rozwiązywania konfliktów i intymności obejmują:

 1. Aktywne słuchanie: Ćwicz prawdziwe słuchanie partnera, koncentrując się na jego słowach, odzwierciedlając to, co usłyszałeś i zadając pytania wyjaśniające, aby upewnić się, że zostałeś dobrze zrozumiany. Wiąże się to również z uważnością na własne reakcje i unikaniem przerywania lub dominowania w rozmowie.
 2. Konstruktywne wyrażanie uczuć: Naucz się wyrażać swoje emocje i potrzeby spokojnie i z szacunkiem, unikając obwiniania lub krytykowania. Nie musi być idealnie - jeśli popełnisz błąd, przeproś i spróbuj ponownie.
 3. Rozwijanie rytuału połączenia: Wyznacz regularny czas na znaczącą rozmowę, wspólne działania i fizyczny dotyk, aby wspierać emocjonalną intymność. Upewnij się również, że aktywnie okazujesz uznanie dla wysiłków i wkładu drugiej osoby. Celem poradnictwa dla par jest pomoc partnerom w budowaniu zdrowszego, bardziej satysfakcjonującego związku.
 4. Używanie stwierdzeń "ja": Komunikuj swoje uczucia i perspektywę, używając stwierdzeń "ja" zamiast "ty", które mogą wydawać się oskarżycielskie i prowadzić do defensywy. W większości przypadków partnerzy szukają zrozumienia i potwierdzenia, a nie krytyki lub osądu.

Podsumowanie

Sukces poradnictwa dla par zależy od aktywnego udziału i zaangażowania obojga partnerów. Każda osoba musi być gotowa do zbadania własnych myśli, uczuć i zachowań, a także wziąć odpowiedzialność za swoją rolę w wyzwaniach związku. Pracując razem jako zespół, pary mogą osiągnąć trwałą poprawę satysfakcji ze związku i ogólnego samopoczucia.

Poradnictwo dla par stanowi cenne źródło informacji dla osób pragnących wzmocnić swoje relacje i przezwyciężyć wspólne wyzwania. Rozumiejąc korzyści, badając różne podejścia terapeutyczne i aktywnie uczestnicząc w procesie, pary mogą stworzyć silniejsze podstawy dla szczęśliwego, zdrowego i trwałego partnerstwa.

Karolina Górska

Redakcja mmozin.pl