7 stycznia 2021 Udostępnij

Kwestie zdrowotne, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kariery zawodowej

Kiedy szukasz pracy, łatwo jest ustalić liczby i statystyki. Jeśli otrzymasz ofertę pracy w druku i publikacji atramentowej lub w IoT (Internet Rzeczy), będzie to niezwykle kuszące, aby podjąć pracę w kwitnącym biznesie technologicznym. Jednakże, jest jeszcze jeden ważny czynnik, który zawsze powinien być brany pod uwagę podczas polowania na pracę, lub naprawdę wybierając karierę na pierwszym miejscu: twoje zdrowie. To nie jest tylko prośba, aby pamiętać o równowadze między pracą a życiem prywatnym podczas ustalania swojej kariery, to prawdziwa troska z rzeczywistymi, codziennymi konsekwencjami.

Oto kilka najgłębszych sposobów, w jaki każda praca, a nawet cały łuk kariery, może wpłynąć na Twoje ogólne zdrowie.

Środowisko pracy

Przeciętny amerykański pracownik spędza około 90.000 godzin w pracy w ciągu swojego życia. 90,000 godzin. Wpuść to na minutę. To więcej czasu, niż spędzisz na jedzeniu, sprzątaniu i prowadzeniu samochodu razem. Innymi słowy, zamierzasz spędzić tonę czasu w swoim biurze, więc chcesz się upewnić, że jesteś bezpieczny przed krótko- lub długoterminowym zagrożeniem zdrowia.

Niektóre z tych rozważań są dość oczywiste. Na przykład, chcesz poszukać kariery, która pozwoli Ci pracować w miejscu, które podlega kodeksowi BHP (OSHA), na ogół bezpiecznym przed drobnymi wypadkami i innymi zagrożeniami w miejscu pracy, takimi jak głośne środowisko pracy w magazynie lub fabryce, które z czasem może urazić Twoje uszy.

Poza tym jednak chcesz zwracać uwagę na bardziej niefortunne rzeczy. Na przykład, zespół chorego budynku to stan miejsca pracy, który wynika ze złej jakości powietrza, spowodowanej przez takie rzeczy jak kurz, bakterie i sierść, które nie są odpowiednio oczyszczone z powietrza w miejscu pracy.

Oprócz ogólnego zajęcia się syndromem chorego budynku, sprawdź, czy biuro bierze pod uwagę takie kwestie jak świadomość i kontrola alergenów. Czy potrzebują czasu, aby zidentyfikować potencjalne alergeny, nawet jeśli ich przestrzeń jest już czysta? Czy są gotowi uruchomić klimatyzację w szczycie sezonu alergii, aby ograniczyć skutki alergii pracowników?

Od wypadków poślizgnięć i upadków do długotrwałych problemów, takich jak alergeny i azbest, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zdrowotność (lub jej brak) miejsc pracy, w których spędzisz prawie 100,000 godzin swojego życia.

Kultura pracy

Wraz z samą przestrzenią fizyczną istotne jest, aby ocenić kulturę pracy w branżach lub firmach, w których można pracować.

Czy obecne przywództwo wykazuje wiele cech wspólnych dla wszystkich wielkich szefów? Czy spoglądają w przyszłość i dokonują zmian ze względu na ciągle rozwijające się możliwości techniczne lub pracę zdalną? Po dokonaniu oceny zmian i trendów, czy są w stanie właściwie wdrażać zmiany i zabiegać o informacje zwrotne od swoich pracowników?

Inną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, czy pracodawca jest skłonny przezwyciężyć tradycyjne problemy w amerykańskim miejscu pracy, takie jak równość kobiet, wzmocnienie pozycji pracowników, odpowiednie wynagrodzenie oraz równowaga między pracą a życiem prywatnym.

Warto nawet zastanowić się nad możliwościami lub ograniczeniami, jakie firma może nałożyć na osoby, które odniosą sukces, awansują, a nawet po prostu otrzymają odpowiednie podwyżki.

Zdrowie osobiste

Na koniec, poświęć trochę czasu na ocenę, w jaki sposób Twoje własne zdrowie i samopoczucie przetrwają, jeśli będziesz wykonywać konkretną pracę lub karierę. Na przykład, kariera w służbie zdrowia, taka jak lekarz lub chirurg, jest notorycznie trudna dla organizmu, ponieważ zmiany w szpitalu mogą być odrażająco długie i wyczerpujące emocjonalnie.

Ponadto, należy ocenić ryzyko wypadków przy pracy związanych z określonym zawodem, ponieważ w przypadku poważnych urazów, świadczenia odszkodowawcze dla pracowników mogą zostać znacznie obniżone lub mogą zostać odmówione. Tak więc zastanów się, co pociągnie za sobą prośba o adwokata, aby rozpatrzył twoją sprawę.

Ponadto, rozważ swoje potrzeby fizyczne i czy będziesz w stanie utrzymać je w ramach rozważanej kariery. To nie jest ważenie, czy można dostać masaż lub wyjechać na Karaiby na wakacje każdego roku. Twoje rozważania powinny koncentrować się na podstawowych, podstawowych rzeczach, które mogą głęboko wpłynąć na jakość twojego życia, takich jak możliwość utrzymania właściwego schronienia, dobrego odżywiania się i zachowania twojego zdrowia fizycznego.

Jako ostatnią zachętę, nie skupiaj się tylko na tym, co fizyczne z tym związane. Poświęć czas na ocenę, jak twoja kariera lub konkretna praca może wpłynąć na stan twojego umysłu i emocji. Czy w danym miejscu pracy panuje dobra komunikacja? Czy jego liderzy praktykują aktywne słuchanie? Brak uwagi na postrzeganie niesprawiedliwości w pracy może poważnie wpłynąć na twój stan psychiczny. To samo można powiedzieć o zagrożeniu potencjalnymi zwolnieniami z pracy lub niepewnością ekonomiczną, np. w przypadku stanowiska, na którym nie ma ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając na uwadze Twoje zdrowie zawodowe

Pamiętaj, że podczas gdy sukces niekoniecznie musi prowadzić do szczęścia, szczęście jest o wiele bardziej prawdopodobne, że doprowadzi cię do sukcesu. Jeśli postawisz sobie za cel bycie prawdziwie szczęśliwym i spełnionym w swojej pracy, będziesz lepiej przygotowany do osiągnięcia sukcesu na dłuższą metę.

Mając to na uwadze, poświęć trochę czasu na poszerzenie środowiska i kultury każdego miejsca pracy, a także całej branży karier. Ponadto, zastanów się, jaki wpływ na Twoje zdrowie i dobre samopoczucie będzie miało zanurzenie się w danym miejscu pracy i upewnij się, że na dłuższą metę będzie to dla Ciebie naprawdę korzystne.

Magdalena Olszak

Redakcja mmozin.pl