26 lipca 2023 Udostępnij

Jakie zmiany przyniesie koniec zagrożenia epidemicznego w Polsce?

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce jest już oficjalne. Decyzja Ministerstwa Zdrowia z 14 czerwca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 czerwca i obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Czy możemy spodziewać się kolejnej znaczącej zmiany na rynku pracy?

Wiceprezes Polskiego Forum HR, CEO agencji zatrudnienia Trenkwalder, Wojciech Ratajczyk, stwierdza, że nie przewiduje, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na gospodarkę czy rynek pracy. Jednakże, po zniesieniu zagrożenia epidemicznego, rynek pracy nie będzie już taki sam jak przed pandemią. Pandemia na zawsze zmieniła sposoby pracy i zwiększyła elastyczność, jak np. praca zdalna i hybrydowa, które zostały ostatnio usankcjonowane przez legislatora w nowelizacji Kodeksu pracy. W wielu zawodach wymuszono podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych pracowników, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Transformacja cyfrowa spowodowała, że wiele procesów, które wcześniej były wykonywane osobiście, przeniosło się do środowiska cyfrowego, takie jak cyfrowe podpisywanie umów, cyfrowe systemy pracy czy cyfrowe załatwianie spraw w

Mimo że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego może być formalnością, ponieważ polska gospodarka działa normalnie od wielu miesięcy, nie obędzie się bez zmian. Zostaną zniesione różne regulacje wprowadzone w ramach tzw. tarczy antycovidowej - ustawy z dnia 2 marca 2020 roku dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych wywołanych przez nie, oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącej zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Chociaż ustawodawca przewidział przepisy przejściowe w wielu kwestiach, które dają czas na przygotowanie się do tych zmian, pracodawcy nie powinni czekać do ostatniej chwili z ich wprowadzeniem.

Zgodność z prawem pobytu obcokrajowców

Krótki termin przejściowy dotyczy głównie pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców, oraz samych cudzoziemców, których legalność pobytu i zatrudnienia została przedłużona za pomocą ustawy dotyczącej covidu.

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego dokumenty legalizujące pobyt i pracę cudzoziemców, którzy dotychczas przebywali i pracowali w Polsce na podstawie ustawy covidowej, stracą ważność. Dotyczy to zarówno pracowników z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego 2022 roku, jak i innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Osoby te będą miały tylko 30 dni na przedłużenie swojego legalnego pobytu, a pracodawcy będą mieli tyle samo czasu na przedłużenie pozwoleń na pracę. - podkreśla Daniel Sola, dyrektor Projektów Międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Według Daniela Soli, procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce trwa obecnie około tygodnia. Jednak w przypadku zezwoleń na pracę, które są rozpatrywane przez urząd wojewódzki, czas oczekiwania wynosi 2-3 miesiące. Pracodawcy, którzy nie zadbali o to wcześniej, muszą liczyć się z przerwą w pracy cudzoziemca, ponieważ po upływie 30-dniowego okresu przejściowego będą musieli jeszcze 1-2 miesiące czekać na wystawienie takiego zezwolenia.

Koniec epidemii w Polsce. Co teraz? Przedstawiamy listę planowanych zmian.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na status obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i ich pobyt został uregulowany na podstawie specjalnej ustawy wojennej. Dodatkowo, warto wspomnieć o gazetkach promocyjnych dostępnych dla wszystkich.

Robert Chmielowski

Redakcja mmozin.pl