19 sierpnia 2023 Udostępnij

Jak zdrowie psychiczne jest ważne dla uczniów?

Zdrowie psychiczne jest ważne dla uczniów, ponieważ wpływa na ich zdolność do nauki, kontaktów towarzyskich i funkcjonowania we wszystkich obszarach ich życia. Uczniowie cieszący się dobrym zdrowiem psychicznym są w stanie lepiej się koncentrować i zapamiętywać informacje. Jest również bardziej prawdopodobne, że będą zaangażowani w szkołę i będą mieli pozytywne relacje z rówieśnikami i nauczycielami.

Badania pokazują, że utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego wiąże się ze zwiększoną nauką, kreatywnością i produktywnością oraz pozytywnymi relacjami społecznymi, a także z poprawą zdrowia fizycznego i oczekiwaną długością życia. Uczniowie, którzy priorytetowo traktują zdrowie psychiczne, mają większe szanse na odniesienie sukcesu akademickiego, emocjonalnego i społecznego, co zapewnia im satysfakcjonującą i pomyślną przyszłość.

Według ankiety przeprowadzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, około 55% problemów ze zdrowiem psychicznym zaczyna się w wieku 14 lat, a trzy czwarte w wieku 24 lat. Uczniowie rozwijają problemy ze zdrowiem psychicznym jeszcze w szkole średniej. Im wcześniej choroba psychiczna zostanie zdiagnozowana i leczona, tym lepiej. Zrozumienie i priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego uczniów stało się teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Opieka nad zdrowiem psychicznym ma ogromne znaczenie dla uczniów. Odkryjmy, dlaczego silniejsze zdrowie psychiczne jest ważne dla uczniów i jak uczniowie z optymalnym zdrowiem psychicznym mogą lepiej uczestniczyć w szkole i poprawić swoje wyniki w nauce.

Korzyści płynące z lepszego zdrowia psychicznego dla uczniów

Zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie dla uczniów z następujących powodów, w tym

Doskonałe wyniki w nauce

Dobre zdrowie psychiczne pozytywnie wpływa na zdolność uczniów do koncentracji, zatrzymywania informacji, skupienia i uczenia się. Poprawia funkcjonowanie poznawcze, pamięć i umiejętności rozwiązywania problemów, poprawiając w ten sposób wyniki w nauce.

Dobre samopoczucie emocjonalne

Zdrowie psychiczne odgrywa istotną rolę w dobrostanie emocjonalnym uczniów. Uczniowie o większej stabilności emocjonalnej mogą lepiej radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami emocjonalnymi. Dobre samopoczucie emocjonalne promuje odporność, pewność siebie i pozytywne nastawienie, umożliwiając uczniom skuteczne radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Budowanie relacji społecznych

Zdrowe zdrowie psychiczne umożliwia uczniom rozwijanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i członkami rodziny. Poprawia ich umiejętności społeczne, empatię i umiejętności komunikacyjne, wspierając zdrowe i znaczące połączenia oraz zmniejszając poczucie samotności i izolacji.

Rozwój osobisty

Uczniowie z dobrym zdrowiem psychicznym częściej angażują się w działania związane z rozwojem osobistym, takie jak realizowanie hobby, wyznaczanie celów i odkrywanie swoich zainteresowań. Sprzyja to odkrywaniu siebie, wyrażaniu siebie i poczuciu celu, przyczyniając się do ich ogólnego rozwoju. Krótko mówiąc, dobre samopoczucie psychiczne pozwala uczniom odkrywać swoje zainteresowania, talenty i pasje, prowadząc do rozwoju osobistego i samorealizacji.

Lepsze zarządzanie stresem

Życie studenckie często wiąże się ze znacznymi stresorami, takimi jak presja akademicka, egzaminy, terminy zadań i wyzwania społeczne. Utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego pozwala studentom radzić sobie z tymi stresorami i przezwyciężać je w skuteczny sposób.

Długoterminowe dobre samopoczucie

Priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego w latach studenckich kładzie podwaliny pod długoterminowe dobre samopoczucie. Studenci, którzy priorytetowo traktują zdrowie psychiczne, są bardziej skłonni do rozwijania zdrowych mechanizmów radzenia sobie, nawyków samoopieki i odporności, które przynoszą im korzyści przez całe życie, w tym w ich osobistych i zawodowych przedsięwzięciach.

Powody, dla których uczniowie cierpią z powodu słabego zdrowia psychicznego

 • Zastraszanie
 • Presja akademicka
 • Presja rówieśników
 • Brak aktywności fizycznej
 • Problemy rodzinne
 • Bezsenność
 • Złe nawyki żywieniowe

Konsekwencje złego stanu zdrowia psychicznego uczniów

Wielu studentów doświadcza słabego zdrowia psychicznego z różnych powodów i boryka się z depresją, lękiem, stresem i agresywnym zachowaniem. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki w nauce. Uczniowie z problemami psychicznymi mogą być rozkojarzeni, mieć trudności z koncentracją, zapamiętywaniem informacji i wykonywaniem zadań. Mogą również częściej opuszczać zajęcia szkolne, porzucać szkołę i angażować się w ryzykowne zachowania.

Znaki ostrzegawcze problemów ze zdrowiem psychicznym

Istnieje wiele oczywistych znaków ostrzegawczych, które wyraźnie wskazują, że uczniowie zmagają się z problemami ze zdrowiem psychicznym.

 • Uczucie bardzo smutne
 • Niezdolność do koncentracji
 • Niska zdolność retencji
 • Mniejsze zaangażowanie
 • Niski poziom motywacji
 • Mniejszy rozwój społeczny
 • Słabe wyniki w nauce
 • Widzenie i wiara w rzeczy, które nie są prawdziwe
 • Próby skrzywdzenia siebie i innych
 • Nadmierne używanie narkotyków i alkoholu
 • Drastyczna zmiana nastroju, zachowania i nawyków związanych ze snem
 • Intensywne zmartwienia lub strach
 • Znaczna utrata lub przyrost masy ciała

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, istnieje prawdopodobieństwo, że cierpisz na chorobę psychiczną. Porozmawiaj z rodzicami, przyjacielem, nauczycielem, doradcą, pracownikiem służby zdrowia lub inną zaufaną osobą dorosłą o tym, jak się czujesz. Zadawaj pytania o to, jak przezwyciężyć te stresujące sytuacje.

Nieleczone problemy ze zdrowiem psychicznym będą się pogarszać. Może to prowadzić do niebezpiecznych skutków, takich jak samookaleczenia, używanie substancji psychoaktywnych, a w niektórych przypadkach do samobójstwa. Terminowe wykrywanie i leczenie, zaspokajanie potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego, świadomość i wsparcie mogą pomóc uczniom osiągnąć lepsze zdrowie psychiczne.

Powszechne choroby psychiczne u uczniów

Według National Alliance on Mental Illness, 1 na 6 dzieci w wieku 6-17 lat doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego. Oto lista niektórych powszechnych zaburzeń zdrowia psychicznego.

 • Lęk
 • Zaburzenia depresyjne
 • Stres pourazowy
 • Schizofrenia
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 • Zaburzenie osobowości typu borderline

Jak uczniowie mogą osiągnąć optymalne zdrowie psychiczne?

Studenci mogą poprawić swoje zdrowie psychiczne, podejmując następujące kroki:

 • Wystarczająca ilość snu
 • Stosowanie zdrowej diety
 • Regularne ćwiczenia fizyczne
 • Spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną
 • Praktykowanie technik relaksacyjnych
 • Szukanie profesjonalnej pomocy w razie potrzeby
 • Budowanie sieci wsparcia złożonej z zaufanych osób
 • Dbanie o ogólny stan zdrowia
 • Zadbaj o odpowiednią ilość snu
 • Spożywanie pokarmów bogatych w składniki odżywcze
 • Realizuj swoje ulubione hobby
 • Medytacja
 • Ćwiczenia
 • Prowadzenie dziennika

Wskazówki dotyczące zdrowia psychicznego dla studentów

Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla studentów, ponieważ znacząco wpływa na ich ogólne samopoczucie, wyniki w nauce i przyszłe sukcesy. Oto kilka przydatnych wskazówek dla studentów, którzy zmagają się ze swoim zdrowiem psychicznym:

Uzyskaj profesjonalną pomoc

Poszukiwanie profesjonalnej pomocy jest jedną z najlepszych strategii radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza jeśli studiujesz w szkole medycznej. Wiele szkół medycznych zapewnia wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i zatrudnia specjalistów ds. zdrowia psychicznego, psychiatrów i doradców, którzy mogą pomóc studentom w radzeniu sobie z lękiem. Specjaliści ci zwiększają świadomość studentów w zakresie zdrowia psychicznego i doradzają im, jak radzić sobie z presją akademicką.

Doradcy kampusowi pomagają również studentom zachować zdrowie psychiczne przez cały okres nauki w szkole medycznej. Zapewniają oni studentom ważne zasoby i narzędzia do zarządzania swoim samopoczuciem psychicznym i emocjonalnym. Poszukiwanie usług w zakresie zdrowia psychicznego poprawi poziom motywacji i rozwiąże problemy ze zdrowiem psychicznym, co ostatecznie poprawi wyniki w nauce.

Ćwicz medytację

Medytacja to praktyka skupiania się na chwili obecnej i promowania poczucia świadomości. Ostatecznym celem medytacji jest promowanie poczucia relaksu i utrzymanie wewnętrznego spokoju. Według kilku badań udowodniono, że medytacja może poprawić zdrowie psychiczne i zmniejszyć objawy depresji i lęku.

Praktykowanie medytacji może pomóc w zarządzaniu negatywnymi emocjami i pozwala radzić sobie z gniewem i strachem. Stres w szkole medycznej może mieć bezpośredni wpływ na GPA. Dlatego też radzenie sobie ze stresem jest niezwykle ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Praktykowanie medytacji to świetny wybór dla studentów medycyny, który pozwala im nie tylko poprawić samopoczucie psychiczne, ale także poprawić koncentrację i pamięć. Studenci powinni praktykować medytację, aby zmniejszyć uczucie stresu i odnieść sukces jako student.

Ekspozycja na zimno może mieć znaczący wpływ na zdrowie psychiczne, a terapia zimną kąpielą oferuje wyjątkowe korzyści w tym zakresie. Ekspozycja na zimno stymuluje uwalnianie endorfin, które są znane jako hormony "dobrego samopoczucia". Endorfiny te mogą pomóc poprawić nastrój, zmniejszyć stres i promować dobre samopoczucie. Terapia zimną kąpielą może również poprawić jasność umysłu i koncentrację, ponieważ niska temperatura stymuluje czujność i poprawia funkcje poznawcze. Włączenie ekspozycji na zimno poprzez zimne wanny do rutyny zdrowia psychicznego może zapewnić odświeżające i orzeźwiające doświadczenie, promując ogólne samopoczucie psychiczne.

Spędzanie czasu z bliskimi

Spędzanie czasu z bliskimi zapewnia silne wsparcie emocjonalne i poprawia zdolność do stawiania czoła trudnym wyzwaniom. Jeśli czujesz się przygnębiony, radzimy spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Kiedy otrzymasz pozytywną uwagę i będziesz zaangażowany w produktywne działania, poczujesz się lepiej.

Znajdź czas dla siebie

Studenci mają napięty harmonogram nauki. Od uczęszczania na zajęcia w systemie back-to-back po wypełnianie zadań, przygotowywanie się do egzaminów i żonglowanie obowiązkami rodzinnymi, studenci są pod dużą presją akademicką. Wielu studentom niezwykle trudno jest wygospodarować czas na samoopiekę.

Samoopieka to praktyka dbania o siebie i podążania za zachowaniami, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy i promują ogólny stan zdrowia. Według kilku badań, dbanie o siebie jest bardzo korzystne dla utrzymania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Uczniowie mogą osiągać lepsze wyniki w nauce, gdy dbają o siebie. Na przykład, możesz znaleźć czas na małe czynności, które mogą mieć pozytywny wpływ na twoje życie.

Możesz na przykład pójść na spacer, obejrzeć ulubiony program telewizyjny, uporządkować swój pokój, ugotować ulubione jedzenie, posłuchać podcastów, poczytać książkę, poćwiczyć i odpowiednio się wyspać. Wygospodarowanie czasu dla siebie to świetny sposób na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego.

Jedz zdrową żywność, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne

Żywność odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, produktywności i wyników w nauce. Zdrowe odżywianie i właściwe wybory żywieniowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, zdrowie emocjonalne i zdolność uczenia się. Odżywiając swój umysł zdrową żywnością, możesz dwukrotnie poprawić swoje wyniki w nauce. Uczniowie, którzy są dobrze odżywieni, mają wyższy potencjał uczenia się i doskonałą zdolność koncentracji w porównaniu do tych, którzy są niedożywieni.

Tak więc dobre odżywianie jest ważne dla optymalnego zdrowia psychicznego i zapewnienia doskonałych wyników w nauce. Wypełnij swoją dietę owocami, warzywami, ziarnami, orzechami, nasionami, mięsem, mlekiem, jogurtem, serem i inną zdrową żywnością, która jest dobra dla zdrowia mózgu.

Regularne ćwiczenia

Według kilku badań wykazano, że istnieje silny związek między mózgiem a ćwiczeniami. Wykonywanie ćwiczeń aerobowych może poprawić zdrowie mózgu, zwiększyć czujność, koncentrację i motywację. Zwiększa zdolność uczenia się, pamięć i ułatwia zapamiętywanie ważnych informacji.

Studiowanie jest wyzwaniem dla wielu studentów, przy jednoczesnym zachowaniu idealnej równowagi między nauką, pracą i życiem. Studenci zmagają się z ogromnym stresem podczas nauki, w tym z presją akademicką i obciążeniem pracą. Poświęcenie czasu na trening może poprawić zdrowie fizyczne i psychiczne oraz wyniki w nauce. Ćwiczenia utrzymują dobre samopoczucie emocjonalne i fizyczne, łagodzą lęk, depresję i zwiększają koncentrację.

Jak szkoły mogą odgrywać rolę w szerzeniu świadomości na temat zdrowia psychicznego?

Szkoły mogą również odgrywać rolę w promowaniu zdrowia psychicznego, zapewniając uczniom dostęp do zasobów i wsparcia. Może to obejmować oferowanie usług doradczych, dostarczanie informacji na temat zdrowia psychicznego i tworzenie wspierającego środowiska szkolnego. Szkoły powinny priorytetowo traktować zdrowie psychiczne uczniów, tworząc środowisko, które poprawia ich ogólne samopoczucie. Obejmuje to zapewnienie dostępu do zasobów zdrowia psychicznego, usług doradczych, programów radzenia sobie ze stresem i promowanie kultury, która ceni dobre samopoczucie emocjonalne.

Podsumowanie

Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę psychiczną, pamiętaj, że nie jesteś sam. Wielu studentów zmaga się ze swoim zdrowiem psychicznym i dostępna jest pomoc. Należy pamiętać, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Dbając o swoje zdrowie psychiczne, możesz poprawić swoje ogólne samopoczucie i osiągnąć sukces w szkole i życiu zawodowym.

Magdalena Olszak

Redakcja mmozin.pl